Categotry Archives: Okategoriserade

Vem sköter din köksrenovering i Stockholm?

Att man i dagsläget ser en tydligare trend i Stockholm gällande renoveringar är något som till stor del går att spåra till det faktum att det hela blivit mycket billigare. Både sett till material och sett till själva arbetskostnaden. Gällande materialet så kan vi peka på det faktum att det finns fler större återförsäljare i dagsläget än vad som förr var fallet – att genomföra en köksrenovering och ersätta det äldre köket med ett nytt behöver numera inte kosta så […]

Behovet är stort av glasmästare

Många förknippar det jobb som en glasmästare gör med att endast byta fönster och trasiga rutor. Något som naturligtvis är felaktigt då en glasmästare gör så mycket mer än så. För att förenkla och konkretisera det hela: en glasmästare sköter allt som har med glas att göra och i och med att detta material under senare år återigen fått ett uppsving så har också behovet av glasmästare ökat ganska rejält. Glas som material är något som alltfler personer väljer som […]

Du har ett ansvar vid kontorsstädning i Stockholm

En arbetsplats – oavsett hur den ser ut och vilket förvärv som utförs där – måste alltid städas och vara så ren som det bara är möjligt. Detta är något som man som arbets- och företagsledare har som ansvar att se till och om man inte gör det så kan det vara så att man bryter mot arbetsmiljölagen. Som anställd så har man således rätt att ställa krav då det kommer till frågor om hygien och städning på sin arbetsplats […]

Kommer en optiker att vara nödvändig i framtiden?

Om man ser till hur kirurgin utvecklats under senare år så har den blivit betydligt bättre. Man använder sig av känsligare instrument – laser -, man har bättre kunskap om människans anatomi och man har genom forskning kommit fram med nya spännande lösningar som kan hjälpa till att bota de problem som vi kan tänkas ha. Det mesta tyder också på att utvecklingen kommer att fortsätta och att den i många fall bara befinner sig i sin linda. Många förutspår […]

Underhåll och slipp en fasadrenovering i Stockholm

Då fasaden på ett hus är det yttersta skyddet mot regn, snö, avgaser och smuts så är det också den som slits som allra mest. Ett slitage som kan göra att huset i fråga tappar sin färg, att sprickor uppstår samt att färgsjok lossnar. Huset i fråga blir – helt enkelt fulare ju längre tid som går och av den anledningen så måste man som husägare vara noggrann med skötseln av fasaden som man är med exempelvis taket och husgrunden […]

Tre anledningar till en ökning av renoveringar

Att vi i Sverige under senare år sett en markant ökning av antalet renoveringar har främst två stycken orsaker – tre, om man ser till en specifik stad, men detta återkommer vi till senare – och här kan vi börja med att nämna den skattereduktion som införts. Att man numera som svensk – förutsatt att man är berättigad till det – kan använda sig av sitt rot-avdrag och dra av upp till halva arbetskostnaden på sin deklaration för att därefter […]

Rut-avdrag till städhjälp är vanligast i Stockholm

Att Stockholm är den stad där rut-avdraget används allra flitigast i Sverige kommer inte av någon slump. Det handlar här inte om att personer i Stockholm är latare än vad personer i andra städer är utan handlar om tid – bristen på sådan. I och med att Stockholm är så pass stort som staden ändå är så tar allting mer tid för personer som är bosatta i staden – handling, pendling mellan bostad och jobb, skjutsning till träningar och hobbys; […]

1 2 3 4 5 10 11