Frågor och svar kring en glasfiberpool

Har man någon gång sett en film från exempelvis USA där en fest pågår utomhus, på någons tomt och där gäster tillsammans med värden står kring en pool så är edet ett ganska naturligt steg att man själv vill ha en sådan. Något som dock sällan är ett steg man tar; ofta fastnar drömmer kring en pool just vid en dröm och i många fall utan att man vidare undersökt möjligheterna att installera en sådan. Detta är synd, för visst går det att installera en pool och ha stor nytta av en sådan även i Sverige – och idag är det dessutom lättare och billigare än någonsin.

Många utgår från att främst tre stycken faktorer sätter käppar i hjulen kring installation av exempelvis en glasfiberpool – som fler och fler upptäcker storheten i runt om i världen – och dessa är följande: vintern, kostnaden, hållbarheten. Av den anledningen tänke vi svara på några av de frågor som utöver dessa kan komma upp i samband med att man funderar kring en glasfiberpool.

Håller en glasfiberpool i Sverige? Ja, en glasfiberpool är idag anpassad även med vår vinter i åtanke och genom att man idag bygger modeller med flera lager – där alla fyller stora funktioner – så kan en glasfiberpool ha samma långa livslängd som en pool placerad i exempelvis Spanien.

Vad kostar det att gräva för en glasfiberpool? Räkna med att du får betala ungefär 50.000 kronor för en glasfiberpool med måtten 6 x 3.5 meter. Här råder vi dig att kontakta flera markentreprenörer och ställa deras offerter mot varandra. Dessutom – se till att allt ingår i priset och att det inte tillkommer några extrautgifter.

Var ska jag köpa en glasfiberpool? Rådet här följande: välj en återförsäljare som har erfarenhet av branschen och som kan erbjuda dig tjänster som exempelvis hemkörning och – framförallt – installation av din glasfiberpool. Vidare så kan vi inte nog trycka på vikten av garanti. Även om, som vi sa, en glasfiberpool klarar vårt klimat så kan den gå sönder och här är garanti väldigt viktigt. Stirra dig inte blind på priset och på en billig återförsäljare; de håller ofta lägre klass.

Ska jag köpa någonting till min glasfiberpool? Ja, ett bra pooltak kan vara en – bokstavligt talat! – livräddare. Har du småbarn eller husdjur så kommer en glasfiberpool att skapa stor nyfikenhet och därför kan ett omslutande pooltak vara livsviktigt. Detta låser du enkelt då du själv inte vistas i närheten av din pool och detta ger en stor trygghet. Dessutom så stänger ett pooltak ute smuts, löv och annat skräp och besparar dig en massa tid för skötsel.

Ta hjälp av en erfaren jurist

Ett inte allför ovanligt scenario i dagens samhälle är att två stycken gifta personer beslutar sig för att gå skilda vägar och där man således ansöker om en skilsmässa. Gott så; sådant händer och ibland så tar kärleken slut, den kanske uppstår på annat håll eller också så inser två stycken gifta personer att de helt enkelt inte längre – av någon anledning – kan leva ihop. En skilsmässa är i sak ingenting allvarligt – en tråkig händelse förvisso, men i det stora hela och utan några moraliska pekpinnar så inträffar sådana nästan dagligen i Sverige.

Dock – och tyvärr – så uppkommer ofta konflikter i samband med skilsmässor och det är sådana vi ska titta lite närmare på här och snarare en specifik sådan som får räknas som det absolut värsta tänkbara scenariot: en vårdnadstvist. Vi kan här säga att det handlar om ett gift par i Linköping som efter en tids stormigt äktenskap beslutar sig för att gå skilda vägar. Till stor del är detta faderns fel och det är hans beteende som ligger till grund för att hustrun lämnar in i en ansökan om skilsmässa. Fadern är nämligen våldsam; han har vid upprepade tillfällen slagit sin fru och han har även hotat barnen. Frun ser här – med all rätt – ingen annan utväg än att stämma fadern och genom detta ansöka om ensam vårdnad; något han motsätter sig och vi har således en vårdnadstvist framför oss.

Hur ska kvinnan göra för att vinna denna vårdnadstvist? Jo, det initiala och viktigaste är att hon anlitar en jurist i Linköping – en advokat med speciell inriktning på Familjerätt i allmänhet och på vårdnadstvister i synnerhet. Denne jurist kommer nämligen att vara direkt avgörande i hur stora chanser hon har att få ensam vårdnad om barnen i Linköping. Märk väl här; även mannen kommer att ha en jurist som för hans talan och som lägger fram bevisning kring varför fortsatt gemensam vårdnad ska bli domen i Tingsrätten.

Bättre chanser med en skicklig jurist i Linköping

Vinner då den som har bäst jurist per automatik en vårdnadstvist? Nej, så är inte fallet och det vi kan säga är att chanserna ökar markant om man anlitar en erfaren jurist än om man väljer en oerfaren sådan. I just det här fallet i Linköping så borde en skicklig jurist kunna leda i bevis att mamman ska ha ensam vårdnad – pappans våldsamma tendenser är inte bar för barnen att växa upp i.

I andra fall så är det dock svårare att vinna och här krävs det ett hårdare jobb av den jurist man anlitat. Sverige utgår nämligen från att gemensam vårdnad ofta är den bästa lösningen även vid en skilsmässa – på gott och ont; i det här fallet i Linköping fanns det inga tvivel.

Men; om det hela handlat om exempelvis svartsjuka så skulle detta inte vara nog – inte ens för en erfaren jurist – för att övertyga rätten om att mamman skulle ha ensam vårdnad om de gemensamma barnen i Linköping.

Behöver du hjälp av en jurist som är kunnig på familjerättsmål såsom skilsmässor och vårdnadstvist? Ta en titt på http://www.juristlinköping.se

Renovera gärna – men kontakta en rörmokare

Det pågår i Stockholm en slags masshysteri kring renoveringar och där dessa utförs av vanliga privatpersoner utan några yrkesmän inblandade. Detta är också något som är enkelt att förklara och allt man behöver göra är att titta på den rådande situationen gällande bostäder. Under flera års tid så har priserna för bostäder stigit och ligger idag högre än någonsin – oavsett om man ser till bostäder innanför tullarna, i Solna eller i någon annan förort. Det här kommer av att det inte byggs i den omfattning som krävs för att alla människor som dagligen flyttar till staden ska ha någonstans att bo och priserna på de befintliga bostäderna blir då som en naturlig följd väldigt höga.

Men; var kommer då renoveringar in i bilden? Jo, mycket vill ha mer. Och i Stockholm så innebär denna lilla tes att man renoverar innan en försäljning och att man gör detta för att maximera sin vinst. Att man kan göra om ett badrum och kanske genom en sådan göra en vinst på 2-300.000 kronor i en lägenhet i Solna är naturligtvis oerhört lockande och kan man dessutom spara in ytterligare pengar på att göra jobbet själv så gör många också exakt det. Något som inte är helt oproblematiskt –av uppenbara skäl.

Ska du renovera ett badrum och saknar utbildning, kunskap och erfarenhet så kommer det jobb du gör att bli väldigt mycket sämre än om en rörmokare, en plattsättare och – något du måste anlita! – en elektriker varit inblandade i projektet. Vad tror vi händer här efter några år vid den badrumsrenovering du gjort i Solna om du själv dragit avlopp och vatten utan någon rörmokare inblandad? Jo, springer ett rör läck så kan du faktiskt komma att bli skyldig att betala då detta kan räknas som ett dolt fel.

Anlita en rörmokare i Solna med rot-avdraget

Det vi menar är följande: att renovera för att sälja med vinst är inget fel – men se till att det utförs av proffs. Exempelvis en rörmokare är inte så dyr att anlita för att dra vatten i Solna, en elektriker kostar inte så mycket och en plattsättare behöver inte vara så dyr.

I det stora hela så är det materialet som kostar mest pengar i dagsläget och detta tack vare att du kan använda ditt rot-avdrag och dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet en rörmokare lägger ner vid din badrumsrenovering i Solna.

Detsamma gäller samtliga yrken som rör renoveringar och därför bör man alltid anlita proffs. Det kostar inte så mycket som många tror och gör gällande. Dessutom får du ett snyggare jobb och kan förmodligen sälja bostaden ännu dyrare tack vare detta.

Kom igång med plattläggning

Plattläggning är ett relativt simpelt men ändå snyggt sätt att förfina trädgården eller uppfarten. Det behöver inte heller vara speciellt dyrt – men höjer sannolikt värdet på huset om det är bra gjort.

Plattläggning har många användningsytor och kan göras där man känner att det finns behov. Om man till exempel är trött på att underhålla träverandan, krävs det betydligt mindre omvårdnad om man istället gör plattläggning på uteplatsen.

Gör en skiss

Oavsett om man vill anlita ett proffs eller göra det själv, bör man göra en tydlig skiss av hur man vill att det ska se ut när det är klart. Det här är en förutsättning för att inköpen av materialet ska bli rätt. Ska man anlita en plattläggare är det också mycket viktigt att båda parter är överens om en målsättning innan man skriver något avtal.

Välj rätt material

Det här är en avgörande del för ett bra resultat och sammanfaller också med att göra skissen. Ett populärt alternativ och ett säkert kort är att välja vanliga betongplattor. Dessa är stabila och funkar bra i många sammanhang. Andra alternativ är till exempel granit, kalk- eller sandsten samt olika former av skiffer.

När materialet för själva plattorna är valt, bör man fundera på de andra materialinköpen. Bärsand och betongkross är till exempel viktigt för att bygga en stabil grund för plattorna. Förutom det bör man skaffa en duk som skyddar mot vatten, och fogsand för att säkerställa att jobbet håller i det långa loppet.

Det är också bra att tänka på verktygen om man gör jobbet själv – vissa särskilda redskap kan behövas vid plattläggning som de flesta inte har. Exempel på sådana är en markvibrator eller stenskärare.

Själva plattläggningen

Första steget är att göra ett lager av sättsand, ovanpå det lägger man sedan ett bärlager. Tillsammans utgör dessa ett stabilt underlag för själva plattorna. Efter det här steget lägger man plattorna efter sin skiss. När plattorna är lagda avslutar man med att få dit fogsand, som ser till att plattläggning håller länge.

När det här jobbet är gjort kan man gärna snygga till kanterna med olika typer av kantsten. Ett annat alternativ är en snygg blomrabatt längs kanten.

Att tänka på: Om man har bestämt sig för att inte göra jobbet själv och istället anlita en hantverkare, bör man alltid gå till flera olika företag för att få det bästa erbjudandet.

Snabb flytt – ta hjälp med din flyttstädning

I Stockholm har man under senare år sett en tydligt trend på bostadsmarknaden och det primära är att det blivit allt dyrare. Priserna har aldrig varit så höga som de i dagsläget är och det ser heller inte ut att komma någon mättnad i denna fråga. Så länge inflyttningen till Stockholm sker i denna takt så kommer priserna att vara fortsatt höga på bostäder och detta egentligen oavsett vart i staden man bor. Prisökningen är nämligen inte enbart exkluderade till förorterna utan de syns överallt och även i förorter som kanske tidigare dragits med ett sämre rykte så har mans ett en markant skillnad.

Den kortfattade förklaringen till detta är förmodligen också den rätta – Stockholm bygger för lite i förhållande till den inflyttning vi nämnde och kommer man inte ikapp med de planerade byggnationerna så kommer det även fortsatt att var en hög nivå gällande kostnaden.

Det vi tänkte titta lite närmare på i detta är dock hur en affär i Stockholm ser ut och hur en sådan skiljer sig från övriga Sverige. I Stockholm så sker nämligen en bostadsaffär väldigt snabbt och där typisk exempel på detta är att livslängden på en bostad kan vara ungefär två veckor på Hemnet. Efter dessa veckor sker två visningar varpå en budgivning tar vid och affären avslutas. Snabba ryck som dessutom följs av en snabb in- och utflyttning och det är där många säljare har problem.

Man hinner helt enkelt inte organisera allt vid sin flytt och man får istället ta in extern hjälp. Detta i form av en flyttfirma och en städfirma för den avslutande flyttstädning som alltid måste göras. Kort sagt, det finns vinnare som man inte riktigt tänker på i samband med den explosiva bostadsmarknad vi ser i Stockholm och gällande flyttstädning så blir det ganska naturligt att man tar hjälp.

Bättre flyttstädning i Stockholm

Det kostar inte så mycket att anlita en städfirma för sin flyttstädning – tjänsten är rut-berättigad – och framförallt så slipper man som privatperson det moment som tar absolut längst tid att göra. En flyttstädning är både krävande fysiskt – allt måste städas – och mentalt – man har redan flyttat ut.

Det fina med att fler väljer en städfirma för sin flyttstädning är att det kommer in mindre klagomål i dagens Stockholm än vad tidigare var fallet. Flyttstädning och misskötsel kring denna var annars tidigare ett ständigt orosmoment och något som ofta skapade en onödig konflikt mellan köpare och säljare i Stockholm. Numera är detta väldig sällsynt och detta helt beroende på att fler väljer professionell hjälp och betalar för sin flyttstädning.

Denna trend gäller över hela landet i städer som Malmö, Norrköping, Borlänge och Kiruna.

Kontakta en elektriker i Täby

Att det under senare år kommit fram väldigt stora problem där man ser att privatpersoner drar sin egen el är något som måste upphöra. Skadorna kan sträcka sig från allt till bränder och till att folk faktiskt dör. Så kallad ful-el (som det kallas då privatpersoner på egen hand drar el) är ett större problem än vad man kan tro.

Det som kan verka förmildrande i detta är att det i många fall inte är ett medvetet val; istället så handlar det om att man inte vet bättre. Det här kan innebär att en privatperson i Täby köper en bostad och där han vill förändra lite i sitt badrum – något som innebär att han vill koppla in en tvättmaskin och sätta in golvvärme; vanliga projekt som man kanske tror är något som man dels tror att man kan göra och dels också tror att man får göra. Vi kan här säga följande: gäller det el och olika installationer så behövs det i nio fall av tio att man kontakta en elektriker. Utgår man från det så gör löper man heller ingen risk frö d fruktansvärda skador som kan komma av denna ful-el.

För – vi återgår till personen i täby som dragit sin egen el till tvättmaskin och för golvvärme; hur tror vi att ett försäkringsbolag agerar om det skulle börja brinna? Det som sker här är att om undersökningen som de genomför skulle visa att en brand kommer från felaktigt dragen el så vill de först veta vilken elektriker som ligger bakom och då det visar sig att någon sådan inte finns; ja, där kan man också dra sina egna slutsatser om vad som händer.

Varför drar då privatpersoner el på egen hand trots att riskerna är så stora? Ja, till mångt och mycket så handlar det om – som vi sa, okunskap – och i många fall så handlar det om att man vill spara pengar. Man anser – felaktigt, något vi ska återkomma till – att en elektriker är dyr att anlita och att man kan spara pengar på att göra jobbet själv.

En elektriker är billig i Täby

Först och främst här; en elektriker – oavsett om denne är verksam i Täby eller någon annanstans i sverige – erbjuder tjänster som omfattas av rot-avdraget och det innebär att man kan dra av 30% av dennes arbetskostnader.

Nummer två – och detta gäller Täby och andra områden nära Stockholm: en elektriker där erbjuder ofta betydligt lägre priser än i övriga Sverige och detta är något som beror på den enorma konkurrens som finns där.

Mannen i Täby vi hade som exempel kan således dels använda rot-avdraget för en elektriker och han kan dessutom använda sig av den rådande konkurrensen för att ytterligare pressa priset nedåt. Att det skulle vara dyrt med en elektriker stämmer, helt enkelt, inte.

Här finns en elektriker i Täby du kan vända dig till när du behöver proffshjälp: www.elektrikertäby.nu.

Vem sköter din köksrenovering i Stockholm?

Att man i dagsläget ser en tydligare trend i Stockholm gällande renoveringar är något som till stor del går att spåra till det faktum att det hela blivit mycket billigare. Både sett till material och sett till själva arbetskostnaden. Gällande materialet så kan vi peka på det faktum att det finns fler större återförsäljare i dagsläget än vad som förr var fallet – att genomföra en köksrenovering och ersätta det äldre köket med ett nytt behöver numera inte kosta så mycket.

Något vi baserar på det faktum att man kan köpa nyckelfärdiga lösningar på exempelvis IKEA, Bauhaus, Mio och på exempelvis K-Rauta och att dessa är betydligt billigare än det pris man förr fick betala så man vände sig till rena köksspecialister. Naturligtvis även utan att tumma på kvaliteten som, trots allt, får anses som det viktigaste då det kommer till en köksrenovering.

Kvaliteten på en köksrenovering i Stockholm är istället något som i många fall avgörs av den andra punkten vi nämnde ovan – nämligen vilken typ av arbetskraft som man anlitar för jobbet. Det finns nämligen en fara i detta. Att man dels som kund kan anlita en firma för sin köksrenovering och göra detta med sitt rot-avdrag – vilket innebär att man kan dra av upp till 30% av arbetskostnaden – gör att priset blir billigt och då det dessutom finns en stor konkurrens mellan de olika företagen i Stockholm så blir priset därtill än billigare.

Enkelt förklarat – finns det så pass många snickare och andra företag som kan erbjuda hjälp vid en köksrenovering – från grunden eller bara genom att byta utt mindre detaljer – så blir också priserna väldigt varierande dem emellan och här finns en fara för dig som kund. Den köksrenovering du tänkt genomföra kan i slutändan nämligen bli väldigt kostsam om du gör fel val i denna fråga och här har vi ett litet råd. Ett råd som ser ut enligt följande: välj inte med plånboken. Priset för din köksrenovering kommer ändå att vara väldigt lågt – tack vare rot-avdraget – och du behöver därför inte ytterligare jaga efter ett företag som erbjuder det abslout lägsta priset.

Risken är nämligen att du därigenom efter något år tvingas genomföra en ny köksrenovering – enbart för att korrigera alla de fle som detta företag gjort. Här kan det handla om sneda skåp, luckor som hänger, hyllor som inte passar mot varandra eller till och med vattenskador.

Referenser viktiga för en köksrenovering i Stockholm

Vårt råd är att istället försöka se till kompetensen hos företaget i fråga och enklaste sättet här är att försöka få tag på tidigare kunder som anlitat denna firma i Stockholm för ett projekt liknande ditt – oavsett om det handlar om just en köksrenovering, en badrumsrenovering eller om att sätta upp spotlights i halltaket. Det vill säga; referenser är det bästa sättet att säkerställa kvalitet i dagens Stockholm och är något som alltid ska gå före pris då det kommer till att välja ett företag för de projekt man planerat.

Det är alltid värt att betala lite extra för en köksrenovering som håller hög kvalitet än för att snåla och därefter tvingas göra om allting efter bara något år. Se till att ringa tidigare kunder innan du skriver ett kontrakt!

1 2 3 4 5 13 14